46 - An Ar - Ar As - Av Ax - Ba Be - Be Bi - Bj Bl - Bo Br - Br Bu - Bu By - By Bä - Bä Bå - Co Da - Da De - Dj Do - Ed Ek - Er Es - Es Ev - Fl Fo - Fr Fu - Fä Få - Ge Gi - Gi Gl - Gr Gu - Gu Gy - Gö Ha - Ha He - He Hi - Ho Hu - Hy Hä - Hä Hå - Hö Id - In Io - Jo Ju - Ju Jä - Jö Ka - Ka Ke - Kl Kn - Ko Kr - Kr Ku - Kv Ky - Kå Kö - La Le - Li Lj - Lj Lo - Lu Ly - Ly Lä - Lå Lö - Lö Ma - Ma Me - Me Mi - Mj Mo - Må Mö - Ne Ni - No Ny - Ny Nä - Nä Ob - Ol On - Pe Ph - Pj Pl - Ra Re - Ri Ro - Ro Ru - Rå Rö - Rö Sa - Sa Sc - Se Si - Si Sj - Sj Sk - Sk Sl - So Sp - St Su - Su Sv - Sv Sy - Sä Så - Sö Sø - Ta Te - Te ti - Tj To - Tr Tu - Tä Tå - Um Un - US Ut - Va Ve - Ve Vi - Vi Vo - Vä Vå - Yg Yt - Yt Yu - Äl Än - Åk Ål - Åm Ån - Ån År - Ås Öb - Ön Ör - Ör Ös - Ös Öv - Öv Öx - Öx

Bäck nr 1, Bygdeå församling (AC)

Persson, Lars (1723-1785) Ansedel

Bäck nr 4, Bygdeå församling (AC)

Nilsson Sund, Jakob (1792-1876) Ansedel Ansedel

Bäck, Bygdeå församling (AC)

Adamsson, Edla Johanna (1892-1982) Ansedel

Andersdotter, Caisa Magdalena (1823-1867) Ansedel

Andersdotter, Eva (1835-) Ansedel Ansedel

Andersdotter, Magdalena Sophia (1830-) Ansedel Ansedel

Andersdotter, Maria Amalia (1836-1897) Ansedel Ansedel Ansedel

Andersson, Anna Margareta (1870-) Ansedel

Andersson, Olof Petter Petter (1840-) Ansedel

Andersson, Per Johan (1832-) Ansedel Ansedel Ansedel

Bygdén, Iris Lovisa Lovisa (1929-) Ansedel Ansedel

Bygdén, Nanny Maria (1917-) Ansedel Ansedel

Bygdén, Nils Ingvar (1924-1994) Ansedel Ansedel

Bygdén, Nils Rudolf (1891-) Ansedel

Eklund, Signe Maria (1907-1979) Ansedel

Eriksson, Hilda Johanna (1899-1928) Ansedel

Eriksson, Olof Manfred (1895-1972) Ansedel Ansedel

Eriksson, Tekla Maria (1891-) Ansedel

Forsgren, Anders Leonard (1889-1966) Ansedel Ansedel Ansedel

Forsgren, Bengt Lennart Lennart (1921-1988) Ansedel Ansedel

Forsgren, Ture Andreas (1923-1990) Ansedel Ansedel

Fredriksson, Erik Verner (1898-1974) Ansedel

From, Anna Maria (1898-1984) Ansedel Ansedel Ansedel

From, Elsa Sofia (1912-1918) Ansedel Ansedel

From, Erik Oskar (1904-1976) Ansedel Ansedel Ansedel

From, Erik Torsten (1927-) Ansedel Ansedel

From, Helga Matilda (1907-1967) Ansedel Ansedel

From, Hilma Kristina (1902-1937) Ansedel Ansedel Ansedel

From, Jenny Lovisa (1906-1945) Ansedel Ansedel Ansedel

From, Johan Ragnar (1909-2006) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

From, Karin Irene Vivianna Irene Vivianna (1934-) Ansedel Ansedel

From, Karl Robert (1900-1955) Ansedel Ansedel

From, Sven Hjalmar (1914-2006) Ansedel Ansedel

From, Tord Kenneth (1952-) Ansedel

From, Ulf Peder (1954-) Ansedel

Hedlund Svahn, Carl Olof (1858-1931) Ansedel

Högberg, Anna Lydia Christina (1870-) Ansedel Ansedel

Högberg, Axel Alfrid (1888-1965) Ansedel Ansedel Ansedel

Högberg, Carl Gustaf (1884-) Ansedel Ansedel

Högberg, Carolina Elisabeth (1871-) Ansedel Ansedel

Högberg, Catharina Euphrosyna (1865-1878) Ansedel Ansedel

Högberg, Christina Wilhelmina (1861-1935) Ansedel Ansedel Ansedel

Högberg, Ernst Erik Enoch Eukarius (1882-) Ansedel Ansedel

Högberg, Frans Frithiof (1877-) Ansedel Ansedel

Högberg, Hilma Sofia (1891-) Ansedel Ansedel Ansedel

Högberg, Hulda Olivia (1886-) Ansedel Ansedel

Högberg, Jan Viktor Emanuel Viktor Emanuel (1957-) Ansedel

Högberg, Jenny Maria (1923-) Ansedel Ansedel

Högberg, Johan Ossian (1878-) Ansedel Ansedel

Högberg, Jonas Leonard (1875-) Ansedel Ansedel

Högberg, Klary Linnéa (1922-2014) Ansedel Ansedel

Högberg, Knut Konrad (1918-) Ansedel Ansedel

Högberg, Olof Engelbert (1879-) Ansedel Ansedel

Högberg, Pehr Johan (1830-1909) Ansedel Ansedel

Högberg, Pehr Otto (1872-) Ansedel Ansedel

Högberg, Rut Hery (1925-) Ansedel Ansedel

Högberg, Tyra Betty Fransiska (1873-) Ansedel Ansedel

Högberg, Viktor Eugén (1917-1998) Ansedel Ansedel

Ivarsdotter, Mona Katarina Katarina (1949-) Ansedel Ansedel

Ivarsdotter, Ulla Birgitta (1941-) Ansedel Ansedel

Ivarsson, Karl-Ola (1945-) Ansedel Ansedel

Ivarsson, Tord Tage Göran Göran (1940-) Ansedel Ansedel

Jakobsgotter, Anna Ulrika (1836-) Ansedel

Jakobsson, Anders Gunnar Ingemar Gunnar Ingemar (1948-) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Arvid (1908-1982) Ansedel Ansedel Ansedel

Jakobsson, Berit Annika Ingegerd Annika Ingegerd (1939-) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Carl Jakob (1828-) Ansedel

Jakobsson, Edit (1903-1998) Ansedel Ansedel Ansedel

Jakobsson, Eva Solveig Annita (1939-) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Gottfrid (1911-2010) Ansedel Ansedel Ansedel

Jakobsson, Ivar (1913-1988) Ansedel Ansedel Ansedel

Jakobsson, Johan (1901-1975) Ansedel Ansedel Ansedel

Jakobsson, Karl Johan Johan (1878-1938) Ansedel Ansedel Ansedel

Jakobsson, Kjell Runar Runar (1943-) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Klas Harry (1938-) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Maj-Lis Linnéa Linnéa (1942-) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Nils Petter (1823-) Ansedel

Jakobsson, Olof Anton (1826-) Ansedel

Jakobsson, Petrus (1908-1983) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Rakel Gunilla Karolina Karolina (1935-) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Runo Arvid Sverker (1947-) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Siv Gunvor Eleonora Gunvor Eleonora (1935-) Ansedel Ansedel

Johansdotter, Kristina Eugénia (1898-) Ansedel Ansedel

Jonsdotter, Catharina (Carin*) Christina (1845-1905) Ansedel

Jonsson, Isak (1745-1835) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

Jonsson, Per (1743-1793) Ansedel Ansedel Ansedel

Karlsson, Elna Adina (1912-) Ansedel

Larsdotter, Anna (1761-1826) Ansedel Ansedel Ansedel

Larsdotter, Magdalena (1762-1834) Ansedel Ansedel Ansedel

Larsdotter, Maglena (1756-1757) Ansedel Ansedel

Larsdotter, Maria Christina (Stina*) (1770-1773) Ansedel Ansedel

Larsson, Isak (1759-1816) Ansedel Ansedel Ansedel

Larsson, Lars (1755-1755) Ansedel Ansedel

Larsson, Per (1758-1796) Ansedel Ansedel Ansedel

Lindgren, Carl Erik Cyrillus (1882-1886) Ansedel Ansedel

Lund From, Carl Anton (1872-1956) Ansedel

Lundberg, Hans Torsten (1948-2013) Ansedel

Lundqvist, Avida Augusta (1884-) Ansedel

Lundström, Gertrud Amanda Sofi (1928-1992) Ansedel

Nilsson Sund, Jakob (1792-1876) Ansedel Ansedel

Nilsson, Hildur Erika (1899-1975) Ansedel

Nilsson, Karl Gunnar (1925-1928) Ansedel Ansedel

Nilsson, Nils Sigfrid (1904-) Ansedel

Nordström, Gunborg Maria Johanna Maria Johanna (1923-2005) Ansedel Ansedel

Nordström, Sophia Johanna (1855-1921) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Anna Margareta (1870-) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Christina Magdalena (1841-1914) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Maria Christina (1876-) Ansedel Ansedel

Olofsson / Lindmark, Ulla Britt Britt (1939-) Ansedel Ansedel

Olofsson, Agda Charlotta (1901-) Ansedel Ansedel

Olofsson, Anna-Lisa (1919-2010) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson, Gerda Maria (1898-1980) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson, Greta Albertina (1917-1988) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson, Göta Kristina (1904-1984) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson, Hans Åke Åke (1940-) Ansedel Ansedel

Olofsson, Henny Lovisa (1909-1910) Ansedel Ansedel

Olofsson, Hulda Lovisa (1910-1916) Ansedel Ansedel

Olofsson, Johan Edvin (1908-1946) Ansedel Ansedel

Olofsson, Johan Olof (1882-) Ansedel Ansedel

Olofsson, Karl Birger (1902-1982) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson, Karl Robert (1880-) Ansedel Ansedel

Olofsson, Nanny Johanna (1912-1963) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson, Pehr Leonard (1873-1956) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson, Svea Matilda (1907-1982) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson, Sven Oskar Oskar (1915-1974) Ansedel Ansedel Ansedel

Olovsson, Nils Henning (1913-1986) Ansedel Ansedel

Olsson / Bygdemark, Gunnar Halvard Halvard (1924-2014) Ansedel Ansedel

Olsson Bygdemark, Gertrud Maria (1923-2012) Ansedel Ansedel Ansedel

Olsson Bygdemark, Karl Gösta (1926-1990) Ansedel Ansedel

Olsson Bygdemark, Per Gerhard (1923-) Ansedel Ansedel

Olsson, Per Albin (1897-1973) Ansedel Ansedel Ansedel

Persdotter, Cajsa Lovisa (1829-1910) Ansedel Ansedel

Persson, Anders (1732-1818) Ansedel

Persson, Anders (1807-1892) Ansedel Ansedel

Persson, Lars (1723-1785) Ansedel

Persson, Per (1730-) Ansedel

Rahm, Alf Erling (1946-) Ansedel Ansedel

Rahm, Klas Edvin (1899-1963) Ansedel Ansedel Ansedel

Rahm, Kurt Teodor Teodor (1932-1989) Ansedel Ansedel

Rahm, Rolf Henry Henry (1937-) Ansedel Ansedel

Sundström, Christina Magdalena (1769-1809) Ansedel Ansedel

Sundström, Erik Oskar (1900-) Ansedel Ansedel

Sundström, Hilma Maria (1891-) Ansedel Ansedel

Sundström, Hulda Johanna (1896-1981) Ansedel Ansedel Ansedel

Sundström, Jenny Sofia (1893-) Ansedel Ansedel

Sundström, Karl Johan (1887-1952) Ansedel Ansedel Ansedel

Sundström, Karl Olof (1858-) Ansedel

Sundström, Olof Konrad (1888-) Ansedel Ansedel

Sundström, Rut Hedvig (1908-) Ansedel Ansedel

Sundström, Vendla Charlotta (1898-) Ansedel Ansedel

Sundström, Vendla Kristina (1903-) Ansedel Ansedel

Vikström, Elin Maria Maria (1913-1999) Ansedel Ansedel Ansedel

Vikström, Johan Oskar (1876-1937) Ansedel

Westerberg / Olofsson, Maria (Maja*) Leontina (1916-1972) Ansedel Ansedel Ansedel

Bäckalund, Borås, Borås Caroli församling (P)

Carlsson / Karlén, Anders Martin (1857-1944) Ansedel Ansedel Ansedel antavlan för Ingegerd Brömster född i Nederluleå församling,

Bäckalund, Sunne församling (S)

Eriksson, Selma Sofia (1886-1961) Ansedel Ansedel

Bäckboda, Lövångers församling (AC)

Vikberg, Knut Alvar (1906-1986) Ansedel Ansedel Ansedel

Vikberg, Knut Herbert (1937-) Ansedel Ansedel

Bäckefors Bruk, Bäcke församling (P)

Kjell, Halvdan (1894-1969) Ansedel

Bäckefors, Bäcke församling (P)

Kjell, Halvdan (1894-1969) Ansedel

Stenman, Vendla Elina (1907-1993) Ansedel Ansedel Ansedel

Bäcken, Nysätra församling (AC)

Andersson Ren, Johan Albin (1875-1962) Ansedel

Andersson, Agnes Kristina (1907-1982) Ansedel Ansedel Ansedel

Andersson, Aina Sofia (1919-1992) Ansedel Ansedel Ansedel

Andersson, Alfrida Elisabet (1901-1903) Ansedel Ansedel

Andersson, Helga Alfrida (1908-2003) Ansedel Ansedel Ansedel

Andersson, Johan Arthur (1900-1980) Ansedel Ansedel Ansedel

Andersson, Jonas Albin (1904-1993) Ansedel Ansedel Ansedel

Andersson, Nils Stig Allan (1948-2007) Ansedel Ansedel

Jonsdotter, Alma Kristina (1876-1936) Ansedel

Kling, Agnes Göta Serafia (1903-) Ansedel Ansedel

Kling, Alma Karolina Eugenia (1897-) Ansedel Ansedel

Kling, Anna Ottilia Ingeborg Ottilia Ingeborg (1900-1981) Ansedel Ansedel Ansedel

Kling, Carl Olof Joakim (1891-) Ansedel Ansedel

Kling, Gustaf Teodor (1893-1893) Ansedel Ansedel

Kling, Ivar Rickard (1909-) Ansedel Ansedel

Kling, John Fredrik (1902-) Ansedel Ansedel

Kling, Jonas Bertil (1907-) Ansedel Ansedel

Kling, Knut Gustaf Teodor (1899-) Ansedel Ansedel

Kling, Nanny Mathilda (1894-) Ansedel Ansedel

Kling, Nils Gösta Manfred (1905-1977) Ansedel Ansedel Ansedel

Kling, NN (1892-1892) Ansedel Ansedel

Kling, Thekla Kristina (1896-) Ansedel Ansedel

Bäckfors 1:7, Bäckfors, Nysätra församling (AC)

Andersson, Olga Evelina Johanna (1895-1966) Ansedel

Grenholm, Otto Harry (1922-1997) Ansedel Ansedel

Bäckfors, Nysätra församling (AC)

Andersson, Olga Evelina Johanna (1895-1966) Ansedel

Grenholm, Asta Hildur Johanna Hildur Johanna (1926-) Ansedel Ansedel

Grenholm, Margit Hillevi Alexandra Hillevi Alexandra (1929-) Ansedel Ansedel

Grenholm, Olov Tage (1924-) Ansedel Ansedel

Bäckfäbodan, Nysätra församling (AC)

Brännström, Märta Eugenia Valborg (1901-) Ansedel

Bäckheden, Sävar församling (AC)

Andersdotter, Margareta Magdalena (1845-1906) Ansedel Ansedel Ansedel

Zingmark, Anna Maria (1887-) Ansedel Ansedel Ansedel

Zingmark, Carl Andreas (1877-1945) Ansedel Ansedel

Zingmark, Carl Gustaf Gustaf (1847-1907) Ansedel Ansedel Ansedel

Zingmark, Henny Margareta Margareta (1875-1951) Ansedel Ansedel

Zingmark, Katarina Lovisa (Karin*) (1880-1965) Ansedel Ansedel Ansedel

Ångman, Bert Egon (1939-) Ansedel Ansedel

Ångman, Karl Göte (1937-) Ansedel Ansedel

Bäckliden, Burträsk församling (AC)

Andersdotter, Sofia Erika (1840-) Ansedel Ansedel

Jonsson Lidström, Arvid (1851-) Ansedel Ansedel Ansedel

Karlsson, Kristina Margreta (1889-1941) Ansedel

Lidström, Amalia Magdalena (1884-) Ansedel Ansedel

Lidström, Anders Arvid (1879-) Ansedel Ansedel

Lidström, Anna Vilhelmina (1896-1985) Ansedel Ansedel Ansedel

Lidström, Carl Jonas (1881-1954) Ansedel Ansedel

Lidström, Emilia Johanna (1898-1929) Ansedel Ansedel Ansedel

Lidström, Erik Nikanor (1883-) Ansedel Ansedel

Lidström, Ester Katarina (1889-1968) Ansedel Ansedel Ansedel

Lidström, Gustaf Alexander (1887-) Ansedel Ansedel

Lidström, Johan Signar (1891-) Ansedel Ansedel

Lindgren, Anna Carolina (1878-) Ansedel Ansedel

Lindgren, Elias Konrad (1891-) Ansedel Ansedel

Lindgren, Elna Hildegard Kristina (1917-2009) Ansedel Ansedel Ansedel

Lindgren, Emma Magdalena (1858-) Ansedel Ansedel Ansedel

Lindgren, Erik Edvall (1878-) Ansedel Ansedel

Lindgren, Ethel Viola Maria Viola Maria (1912-2000) Ansedel Ansedel Ansedel

Lindgren, Helmy Dagmar Karolina Dagmar Karolina (1921-1996) Ansedel Ansedel

Lindgren, Jonas Edvall (1856-) Ansedel Ansedel Ansedel

Lindgren, Karl Helmer (1885-1965) Ansedel Ansedel Ansedel

Lindgren, Naima Evelina Margareta (1913-1976) Ansedel Ansedel

Lindgren, Rut Anna Alida Anna Alida (1929-2012) Ansedel Ansedel

Lindgren, Signe Sofia (1888-1888) Ansedel Ansedel

Lindström, Johan Alfred (1875-1875) Ansedel Ansedel

Lindström, Johan Jakob (1844-1875) Ansedel

Bäckliden, Gulltjärn, Bygdeå församling (AC)

Andersson, Johannes (Johan*) (1844-1925) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansdotter / Persson, Katarina Sofia Sofia (1881-1972) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansdotter, Anna Maria Maria (1877-1953) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansdotter, Kristina Albertina (1879-1884) Ansedel Ansedel

Johansdotter, Kristina Lovisa (1890-) Ansedel Ansedel

Johansdotter, Maria Lovisa Lovisa (1847-1922) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson / Eklund, Elin Magdalena Magdalena (1894-1922) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Johan Gabriel (1875-) Ansedel Ansedel

Johansson, Jonas August (1887-) Ansedel Ansedel

Johansson, Karl Olof (1884-1968) Ansedel Ansedel

Johansson, Lars Andreas Andreas (1875-1958) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Per Albert (1887-) Ansedel Ansedel

Karlsdotter, Maria Karolina (1858-1933) Ansedel

Nilsdotter, Anna Matilda (1886-1893) Ansedel Ansedel

Nilsson, Karl Hugo (1888-1960) Ansedel Ansedel

Nilsson, Per Leonard (1883-1955) Ansedel Ansedel Ansedel

Persson, Nils Petter (1840-1912) Ansedel Ansedel Ansedel

Pettersson, Elin Johanna (1892-1929) Ansedel Ansedel Ansedel

Sandström, Rolf Henry (1926-1971) Ansedel Ansedel

Vikström, Ragnbert Edvard Olov Edvard Olov (1922-2012) Ansedel Ansedel

Wikström, Knut Hugo Ragnhard (1918-1974) Ansedel Ansedel

Wikström, Ragngund Linnéa Evelina Evelina (1915-2013) Ansedel Ansedel Ansedel

Wikström, Ragnhild Maria Amanda (1908-1990) Ansedel Ansedel Ansedel

Wikström, Syster Ragnhild Elisabet (1912-1993) Ansedel Ansedel Ansedel

Bäcklund, Bygdeå församling (AC)

Östensson, Per August (1838-) Ansedel Ansedel

Östensson, Östen Anton (1836-) Ansedel Ansedel

Bäcknäs, Burträsk församling (AC)

Isaksdotter, Magdalena Christina (1834-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson Söderlund, Carl (1841-1881) Ansedel

Karlsdotter, Christina Carolina (1876-1876) Ansedel Ansedel

Karlsson, Carl Johan (1874-) Ansedel Ansedel

Bäcknäs, Bygdeå församling (AC)

Andersson, Hilma Maria (1864-1926) Ansedel

Bergström, Dagmar Viola (1920-1971) Ansedel

Johansdotter, Anna Amanda (1876-1967) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansdotter, Kristina Vilhelmina (1874-1953) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson Älmeblad, Johan Gunnar (1913-) Ansedel Ansedel

Johansson Älmeblad, Olof Emanuel (1917-1987) Ansedel Ansedel

Johansson, Alma Johanna (1887-1955) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Astrid Axelia (1918-1919) Ansedel Ansedel

Johansson, Carl August (1897-1978) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Elin Eleonora Eleonora (1916-2008) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Elin Katarina (1891-1976) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Helga Maria (1907-1907) Ansedel Ansedel

Johansson, Johan Albin (1871-1957) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Johan Alvar (1895-) Ansedel Ansedel

Johansson, Johannes (1845-1905) Ansedel

Johansson, Karl Anton (1879-1879) Ansedel Ansedel

Johansson, Karl Leonard (1873-1873) Ansedel Ansedel

Johansson, Karl Otto (1880-1967) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Olof (1849-1900) Ansedel

Johansson, Olof Rudolf (1884-1921) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Olov Sanfrid (1915-) Ansedel Ansedel

Johansson, Rut Gunhild (1918-1999) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Ruth Gunborg Ottilia Ottilia (1915-2003) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Signe Johanna (1909-1979) Ansedel Ansedel

Johansson, Sven Olof Holger (1908-1916) Ansedel Ansedel

Jonsson, Lars (1782-) Ansedel Ansedel Ansedel

Karlsson, Alma Johanna (1883-1911) Ansedel

Larsson, Johan (1807-) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Evelina Johanna (1880-) Ansedel Ansedel

Pettersson, Linda Maria (1889-1909) Ansedel

Sjöström, Bernt Harry (1937-1995) Ansedel Ansedel

Bäcknäs, Sävar församling (AC)

Samulesson, Hulda Adéle (1911-1998) Ansedel

Bäcksjön, Bygdeå församling (AC)

Berglund, Adéle Johanna Johanna (1918-2013) Ansedel Ansedel

Berglund, Annie Kristina (1916-1993) Ansedel Ansedel Ansedel

Berglund, Anton Ivan (1925-2009) Ansedel Ansedel

Berglund, Birgit Christina Elisabet Christina Elisabet (1920-1980) Ansedel Ansedel

Berglund, Birgit Elisabet (1917-1919) Ansedel Ansedel

Berglund, Helmy Sylvia (1927-) Ansedel Ansedel

Berglund, Jakob (1853-1919) Ansedel

Berglund, Johan Fridolf (1916-) Ansedel Ansedel

Berglund, Karl Konrad (1886-1974) Ansedel Ansedel Ansedel

Berglund, Karl Valentin (1915-1997) Ansedel Ansedel

Berglund, Kjell Konrad Konrad (1928-1966) Ansedel Ansedel

Berglund, Mildred Elina Vilhelmina Elina Vilhelmina (1922-1975) Ansedel Ansedel

Berglund, Siri Elin Viola Elin Viola (1930-) Ansedel Ansedel

Berglund, Stig Arne Arne (1923-) Ansedel Ansedel

Nilsson, Selma Nikolina (1894-1960) Ansedel

Säfsten, Israel (1827-)

Vesterberg, Elin Elisabeth Elisabeth (1889-1966) Ansedel Ansedel Ansedel

Åström, Kristina Vilhelmina (1850-1940) Ansedel

Bärrek, Österfärnebo församling (X)

Linderdahl, Eva Johanna (1927-) Ansedel

Bäverhult, Norsjö församling (AC)

Andersson Svahn, Gustaf (1793-1858) Ansedel

Gabrielsdotter, Brita Kajsa (1799-) Ansedel

Jonsson Höglund, Carl Johan Johan (1829-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

Karlsson Höglund, Johanna Alexandra (1871-) Ansedel Ansedel Ansedel

Karlsson Höglund, Jonas Peter (1864-1933) Ansedel Ansedel Ansedel

Karlsson Höglund, Karl (1862-1921) Ansedel Ansedel Ansedel

Klingstedt, Cajsa Ulrika (1829-1897) Ansedel Ansedel Ansedel

Lundmark, Axel Edvin (1890-) Ansedel Ansedel

Lundmark, Hedda Gustava (1869-) Ansedel Ansedel

Lundmark, Johan Edvard (1866-) Ansedel Ansedel Ansedel

Lundmark, Nils Johan (1889-) Ansedel Ansedel

Lundmark, Selma Karolina (1864-) Ansedel Ansedel

Nilsdotter, Kristina Amanda (1863-) Ansedel Ansedel

Nilsdotter, Kristina Karolina (1884-) Ansedel

Svahn Lundmark, Gabriel (1833-1891) Ansedel Ansedel Ansedel

Bäverträsk, Lycksele församling (AC)

Danielsson, Olof (17??-) Ansedel Ansedel


 

46 - An Ar - Ar As - Av Ax - Ba Be - Be Bi - Bj Bl - Bo Br - Br Bu - Bu By - By Bä - Bä Bå - Co Da - Da De - Dj Do - Ed Ek - Er Es - Es Ev - Fl Fo - Fr Fu - Fä Få - Ge Gi - Gi Gl - Gr Gu - Gu Gy - Gö Ha - Ha He - He Hi - Ho Hu - Hy Hä - Hä Hå - Hö Id - In Io - Jo Ju - Ju Jä - Jö Ka - Ka Ke - Kl Kn - Ko Kr - Kr Ku - Kv Ky - Kå Kö - La Le - Li Lj - Lj Lo - Lu Ly - Ly Lä - Lå Lö - Lö Ma - Ma Me - Me Mi - Mj Mo - Må Mö - Ne Ni - No Ny - Ny Nä - Nä Ob - Ol On - Pe Ph - Pj Pl - Ra Re - Ri Ro - Ro Ru - Rå Rö - Rö Sa - Sa Sc - Se Si - Si Sj - Sj Sk - Sk Sl - So Sp - St Su - Su Sv - Sv Sy - Sä Så - Sö Sø - Ta Te - Te ti - Tj To - Tr Tu - Tä Tå - Um Un - US Ut - Va Ve - Ve Vi - Vi Vo - Vä Vå - Yg Yt - Yt Yu - Äl Än - Åk Ål - Åm Ån - Ån År - Ås Öb - Ön Ör - Ör Ös - Ös Öv - Öv Öx - Öx

Föregående

Efternamnsregister

Framställd 2018-03-28 med hjälp av Disgen version 2016.
Copyright © 1998-2019 Bernt Sjöström

Personregister

Startsidan