46 - An Ar - Ar As - Av Ax - Ba Be - Be Bi - Bj Bl - Bo Br - Br Bu - Bu By - By Bä - Bä Bå - Co Da - Da De - Dj Do - Ed Ek - Er Es - Es Ev - Fl Fo - Fr Fu - Fä Få - Ge Gi - Gi Gl - Gr Gu - Gu Gy - Gö Ha - Ha He - He Hi - Ho Hu - Hy Hä - Hä Hå - Hö Id - In Io - Jo Ju - Ju Jä - Jö Ka - Ka Ke - Kl Kn - Ko Kr - Kr Ku - Kv Ky - Kå Kö - La Le - Li Lj - Lj Lo - Lu Ly - Ly Lä - Lå Lö - Lö Ma - Ma Me - Me Mi - Mj Mo - Må Mö - Ne Ni - No Ny - Ny Nä - Nä Ob - Ol On - Pe Ph - Pj Pl - Ra Re - Ri Ro - Ro Ru - Rå Rö - Rö Sa - Sa Sc - Se Si - Si Sj - Sj Sk - Sk Sl - So Sp - St Su - Su Sv - Sv Sy - Sä Så - Sö Sø - Ta Te - Te ti - Tj To - Tr Tu - Tä Tå - Um Un - US Ut - Va Ve - Ve Vi - Vi Vo - Vä Vå - Yg Yt - Yt Yu - Äl Än - Åk Ål - Åm Ån - Ån År - Ås Öb - Ön Ör - Ör Ös - Ös Öv - Öv Öx - Öx

Utanmyra, Sollerön församling (W)

Dahlberg, Linda Christina Christina (1900-1983) Ansedel Ansedel Ansedel

Olsson, Mås Anders (1897-1982) Ansedel

Utansjö, Högsjö församling (Y)

Johansson, Linda Johanna (1903-1974) Ansedel Ansedel Ansedel

Utby, Gagnef församling (W)

Larsson, Karin (1921-2009) Ansedel

Utternäs, Norsjö församling (AC)

Andersson, Natanael (1808-1873) Ansedel Ansedel Ansedel

Gabrielsdotter, Maria Margareta Margareta (1812-1880) Ansedel

Natanaelsdotter, Anna Greta (1845-) Ansedel Ansedel

Uttrå 1:16, Norrflärke, Grundsunda församling (Y)

Svedberg, Viktor Alfons (1900-1979) Ansedel

Valbo församling (X)

Södergren, Sven Sigfrid (1907-1994) Ansedel

Valbränna, Jörns församling (AC)

Backman, Anderds Ernfrid (1894-1898) Ansedel Ansedel

Backman, Gerda Erika (1899-) Ansedel Ansedel

Backman, Hedda Karolina (1896-) Ansedel Ansedel

Backman, Henny Maria (1902-1975) Ansedel Ansedel Ansedel

Backman, Märta Teolinda (1912-1952) Ansedel Ansedel

Brändström, Alma Elisabet (1896-1993) Ansedel

Karlberg, Erika Teolinda (1870-1906) Ansedel Ansedel Ansedel

Larsson, Eva Karolina (1876-) Ansedel

Olof, Backman (1862-1936) Ansedel Ansedel

Valbrännan, Kalvträsk församling (AC)

Backman, Hedda Karolina (1896-1973) Ansedel

Valla, Färila församling (X)

Månsson, Jonas (1797-) Ansedel Ansedel

Månsson, Lars (1800-) Ansedel Ansedel Ansedel

Persdotter, Anna (1772-) Ansedel

Vallen no 2, Vallen, Lövångers församling (AC)

Olofsson, Lars (1811-) Ansedel Ansedel

Vallen no 3, Vallen, Lövångers församling (AC)

Andersdotter, Eva Margreta (1826-1901) Ansedel Ansedel Ansedel

Vallen no 4, Vallen, Lövångers församling (AC)

Larsson, Olaus (1767-1846) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Cajsa Gustafva (1838-1838) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Cajsa Gustafva (1842-) Ansedel Ansedel

Olofsson Westervall, Olof (1801-) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson Westervall, Salomon (1836-) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson, Carl Eric (1846-) Ansedel Ansedel

Olofsson, Gabriel (1840-) Ansedel Ansedel

Wallström, Axel (1866-1944) Ansedel Ansedel Ansedel

Wallström, Carl Fredrik (1860-) Ansedel Ansedel

Wallström, Johan Anton (1857-) Ansedel Ansedel

Wallström, Kristina Eliisabet (1850-1931) Ansedel Ansedel Ansedel

Wallström, Olof August (1854-) Ansedel Ansedel Ansedel

Wallström, Salomon (1863-1949) Ansedel Ansedel Ansedel

Wallström, Ulrika Josephina (1852-) Ansedel Ansedel

Vallen no 8, Vallen, Lövångers församling (AC)

Larsson, Olaus (1767-1846) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Anna (1793-) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Barbro Catharina (1798-1800) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Elisabet Margareta (1795-) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Lisa (1770-) Ansedel

Olofsson Westervall, Olof (1801-) Ansedel Ansedel Ansedel

Vallen, Husum, Grundsunda församling (Y)

Edlund, Gustaf Adolf (1902-1979) Ansedel

Edström, Oskar (1911-1992) Ansedel

Vallen, Lövångers församling (AC)

Andersdotter, Eva Margreta (1826-1901) Ansedel Ansedel Ansedel

Andersdotter, Eva Maria (1792-) Ansedel

Andersson / Hollström, Mia Septemia Septemia (1900-1987) Ansedel

Andersson, Lars (1702-1758) Ansedel

Frimodig, Arnold (1909-) Ansedel

Jonsson, Henny Elisabet Elisabet (1919-1989) Ansedel

Larsdotter, Brita (1744-1827) Ansedel Ansedel Ansedel

Larsson, Olaus (1767-1846) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Barbro Magdalena (1804-) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Beata (1808-) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Beata Gustafva (1810-) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Brita Christina (1805-) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Catharina Augusta (1865-1918) Ansedel

Olofsdotter, Elisabet Christina (1830-) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Lisa (1770-) Ansedel

Olofsdotter, Lisa Cajsa (1825-1827) Ansedel Ansedel

Olofsdotter, Ulrica Albertina (1833-) Ansedel Ansedel

Olofsson Wallström, Olof Andreas (1828-1901) Ansedel Ansedel Ansedel

Olofsson, Lars (1811-) Ansedel Ansedel

Olofsson, Samuel (1807-) Ansedel Ansedel

Rönngren, Lilly Altea Altea (1914-2001) Ansedel Ansedel Ansedel

Valfridsson, Lars Ruben (1887-) Ansedel Ansedel

Valfridsson, Villiam (1890-) Ansedel Ansedel

Vallgren, Rut Serafia (1908-1977) Ansedel

Vallström, Alma Evelina (1891-) Ansedel Ansedel

Vallström, Anders Edvin (1889-1975) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

Vallström, Johan Sidolf (1904-1914) Ansedel Ansedel

Vallström, Karl Almar (1896-1917) Ansedel Ansedel

Vallström, Nanny Augusta Augusta (1899-) Ansedel Ansedel

Vallström, Nils Ragnar (1907-) Ansedel Ansedel

Vallström, Per Arnold (1911-1984) Ansedel Ansedel

Vallström, Sem Ingner (1902-) Ansedel Ansedel

Vikström, Hilma Amalia (1880-1957) Ansedel

Wallgren, Anders (1787-) Ansedel

Wallström, Axel (1866-1944) Ansedel Ansedel Ansedel

Wallström, Johan Anton (1857-) Ansedel Ansedel

Wallström, Kristina Eliisabet (1850-1931) Ansedel Ansedel Ansedel

Wallström, Olga Johanna Johanna (1893-1927) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

Wallström, Salomon (1863-1949) Ansedel Ansedel Ansedel

Vallen, Nordmaling, Nordmalings församling (AC)

Jansson, Erik August (1882-1953) Ansedel Ansedel

Johansdotter, Anna Magdalena (1854-1946) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansdotter, Margreta Gustava (1831-1894) Ansedel

Wallin, Karl Rudolf Alfons (1897-1904) Ansedel

Wallin, Torsten Karl Gustaf Karl Gustaf (1899-1978) Ansedel Ansedel Ansedel

Wikman, Sven Gottfrid Gottfrid (1887-1945) Ansedel Ansedel Ansedel

Vallen, Nysätra församling (AC)

Olofsson, Anna Teresia (1891-1977) Ansedel Ansedel

Vallentuna, Vallentuna församling (AB)

Hörnell, Britta Maria Maria (1907-1986) Ansedel

Vallersta, Kumla församling (T)

Sandström, Johan Albert (1890-1960) Ansedel Ansedel Ansedel

Vallingatan 24, Norrmalm, Adolf Fredrik församling (AB)

Lindqvist Höglund, Anna Leontina (1889-1986) Ansedel Ansedel

Ohlsson, Elof (1898-1938) Ansedel

Vamdrup, Ribe, Sønderjylland, Danmark [DK]

Løbner, Edith (1930-) Ansedel

Runge, Anne Dorothea Margarete (1873-1951) Ansedel

Vancouver, British Columbia, Kanada [CA]

Green, Albin Edvin Edvin (1921-1996) Ansedel Ansedel

Green, Donald John John (1926-) Ansedel Ansedel

Green, James Milton Milton (1934-) Ansedel Ansedel

Green, John Andrew Andrew (1934-) Ansedel Ansedel

Green, Kenneth Elton Elton (1929-1994) Ansedel Ansedel

Green, Sheila Eline Eline (1930-) Ansedel Ansedel

Green, Vera Elizabeth Elizabeth (1923-) Ansedel Ansedel Ansedel

Sundqvist, Eva Paulina (1878-) Ansedel Ansedel

Ågren (Green), Johan Albin (John A) A) (1890-1955) Ansedel Ansedel Ansedel

Ågren, Ellen Irene (1930-2003) Ansedel Ansedel

Ågren, Karin Francy Zenobia Zenobia (1919-2006) Ansedel Ansedel Ansedel

Ågren, Otto (1905-) Ansedel Ansedel

Vara, Vara församling (R)

Jakobsson, Anna Matilda Matilda (1912-1998) Ansedel Ansedel Ansedel

Varberg församling (N)

Carlsson, Johan Oscar (1853-) Ansedel Ansedel

Vargliden, Bygdeå församling (AC)

Jonsson, Jonas (1822-1884) Ansedel

Persdotter, Brita Catharina (Cajsa*) (1824-1895) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

Persdotter, Magdalena (1807-) Ansedel Ansedel

Vikström, Gördis Matilda Matilda (1925-2010) Ansedel Ansedel Ansedel

Wikström, Johan (1897-1989) Ansedel Ansedel

Varnæs kyrka, Varnæs, Åbenrå, Sønderjylland, Danmark [DK]

Kristiansen, Jørgen (1862-1939) Ansedel Ansedel Ansedel

Varuträsk, Skellefteå landsförsamling (AC)

Fahlgren, Ingrid Matilda Matilda (1916-2003) Ansedel

Nilsdotter, Eva Maria (1798-1834) Ansedel

Vasa, Österbotten, Västra Finlands län, Finland [FI]

Back, Magdalena (1696-1777) Ansedel antavlan för Ingegerd Brömster född i Nederluleå församling,

Hagman, Anna Ulrika (1785-1807) Ansedel Ansedel Ansedel antavlan för Ingegerd Brömster född i Nederluleå församling,

Hagman, Brita Magdalena (1787-1790) Ansedel Ansedel

Hagman, Erik (1701-1753) Ansedel antavlan för Ingegerd Brömster född i Nederluleå församling,

Hagman, Johan (1735-1786) Ansedel Ansedel Ansedel antavlan för Ingegerd Brömster född i Nederluleå församling,

Johansson Hagman, Johan(nes) (1765-1790) Ansedel Ansedel Ansedel antavlan för Ingegerd Brömster född i Nederluleå församling,

Nagel, Anna Margareta (1734-1790) Ansedel Ansedel Ansedel antavlan för Ingegerd Brömster född i Nederluleå församling,

Nagel, Isaac (16??-) Ansedel antavlan för Ingegerd Brömster född i Nederluleå församling,

Nagel, Nils (169?-) Ansedel Ansedel Ansedel antavlan för Ingegerd Brömster född i Nederluleå församling,

Rockstadius, Catharina (1708-1784) Ansedel Ansedel Ansedel antavlan för Ingegerd Brömster född i Nederluleå församling,

Vaxholm församling (AB)

Alm, Karl Ludvig Ludvig (1892-1962) Ansedel Ansedel Ansedel

Rahm, Nils Johan Leopold Johan Leopold (1928-1993) Ansedel Ansedel

Vennberg, Magdalena Karolina (1875-1951) Ansedel Ansedel


 

46 - An Ar - Ar As - Av Ax - Ba Be - Be Bi - Bj Bl - Bo Br - Br Bu - Bu By - By Bä - Bä Bå - Co Da - Da De - Dj Do - Ed Ek - Er Es - Es Ev - Fl Fo - Fr Fu - Fä Få - Ge Gi - Gi Gl - Gr Gu - Gu Gy - Gö Ha - Ha He - He Hi - Ho Hu - Hy Hä - Hä Hå - Hö Id - In Io - Jo Ju - Ju Jä - Jö Ka - Ka Ke - Kl Kn - Ko Kr - Kr Ku - Kv Ky - Kå Kö - La Le - Li Lj - Lj Lo - Lu Ly - Ly Lä - Lå Lö - Lö Ma - Ma Me - Me Mi - Mj Mo - Må Mö - Ne Ni - No Ny - Ny Nä - Nä Ob - Ol On - Pe Ph - Pj Pl - Ra Re - Ri Ro - Ro Ru - Rå Rö - Rö Sa - Sa Sc - Se Si - Si Sj - Sj Sk - Sk Sl - So Sp - St Su - Su Sv - Sv Sy - Sä Så - Sö Sø - Ta Te - Te ti - Tj To - Tr Tu - Tä Tå - Um Un - US Ut - Va Ve - Ve Vi - Vi Vo - Vä Vå - Yg Yt - Yt Yu - Äl Än - Åk Ål - Åm Ån - Ån År - Ås Öb - Ön Ör - Ör Ös - Ös Öv - Öv Öx - Öx

Föregående

Efternamnsregister

Framställd 2018-03-28 med hjälp av Disgen version 2016.
Copyright © 1998-2019 Bernt Sjöström

Personregister

Startsidan