46 - An Ar - Ar As - Av Ax - Ba Be - Be Bi - Bj Bl - Bo Br - Br Bu - Bu By - By Bä - Bä Bå - Co Da - Da De - Dj Do - Ed Ek - Er Es - Es Ev - Fl Fo - Fr Fu - Fä Få - Ge Gi - Gi Gl - Gr Gu - Gu Gy - Gö Ha - Ha He - He Hi - Ho Hu - Hy Hä - Hä Hå - Hö Id - In Io - Jo Ju - Ju Jä - Jö Ka - Ka Ke - Kl Kn - Ko Kr - Kr Ku - Kv Ky - Kå Kö - La Le - Li Lj - Lj Lo - Lu Ly - Ly Lä - Lå Lö - Lö Ma - Ma Me - Me Mi - Mj Mo - Må Mö - Ne Ni - No Ny - Ny Nä - Nä Ob - Ol On - Pe Ph - Pj Pl - Ra Re - Ri Ro - Ro Ru - Rå Rö - Rö Sa - Sa Sc - Se Si - Si Sj - Sj Sk - Sk Sl - So Sp - St Su - Su Sv - Sv Sy - Sä Så - Sö Sø - Ta Te - Te ti - Tj To - Tr Tu - Tä Tå - Um Un - US Ut - Va Ve - Ve Vi - Vi Vo - Vä Vå - Yg Yt - Yt Yu - Äl Än - Åk Ål - Åm Ån - Ån År - Ås Öb - Ön Ör - Ör Ös - Ös Öv - Öv Öx - Öx

Teg, Tegs församling (AC)

Andersson, Erik Engelbert (1882-1963) Ansedel

Andersson, Maria Augusta (1891-1972) Ansedel Ansedel Ansedel

Andersson, Thyra Albertina Albertina (1905-1986) Ansedel

Andersson, Tyra Amanda Elvira (1908-2003) Ansedel Ansedel Ansedel

Boström, Ulla Britta Britta (1930-2013) Ansedel Ansedel

Brundin, Anna Linnea (1918-2004) Ansedel

Bäckström, Hilma Johanna (1895-1982) Ansedel

Bång, Bert Edmund (1911-1992) Ansedel Ansedel Ansedel

Bång, Knut Alexander (1907-1991) Ansedel Ansedel Ansedel

Carlsson, Alfred (1891-) Ansedel

Carlsson, Bengt Harald Harald (1921-1996) Ansedel Ansedel

Carlsson, Birgit Ingegerd Ingegerd (1925-) Ansedel Ansedel

Degerfält, Enar Johannes (1925-1998) Ansedel Ansedel

Eklund, Frans Henry (1930-1996) Ansedel Ansedel

Eriksson, Josef (1907-1968) Ansedel

Forsberg, Ruth Mirjam Mirjam (1932-1988)

Gabrielsson, Sven Peder Ronny Ronny (1965-)

Gustafsson, Dagmar Sofia (1928-2005) Ansedel Ansedel

Halltoft, Gustaf Mauritz Manfred Manfred (1918-1984) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Anders John Bertil (1922-1986) Ansedel Ansedel

Jakobsson, Rut Augusta (1910-1999) Ansedel Ansedel Ansedel

Jakobsson, Siri Arvida Johanna (1919-1998) Ansedel Ansedel

Johansdotter, Amanda Vilhelmina (1886-1966) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, August (1862-1947) Ansedel

Johansson, Bert Ragnar Ragnar (1933-) Ansedel Ansedel

Johansson, Dagny Erika Erika (1920-2013) Ansedel Ansedel

Johansson, Eda Linnea Linnea (1910-1975) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Fritz Herman Herman (1908-) Ansedel

Johansson, Hans Göran Göran (1934-) Ansedel Ansedel

Johansson, Johan Edvin (1911-1994) Ansedel Ansedel

Johansson, Johan Ragnar Ossian Ossian (1901-1984) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Karin Signe Maria Signe Maria (1945-) Ansedel Ansedel

Johansson, Simon Vallentin Vallentin (1909-) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansson, Sven Sixten Sixten (1909-1975) Ansedel Ansedel Ansedel

Jonasson, Elof Jonas Helmer (1908-1971) Ansedel

Larsson, Ingrid (1916-2003) Ansedel

Larsson, Johan Anton (1874-1938) Ansedel

Larsson, Karl Gustaf (1917-1991) Ansedel Ansedel Ansedel

Larsson, Rut Gunborg (1930-1980) Ansedel Ansedel

Lindahl, Per Holger (1910-1992) Ansedel Ansedel Ansedel

Lindqvist, Elin (Ellen*) Ingegerd (1909-2004) Ansedel Ansedel Ansedel

Lindström, Anders Edwin (1896-1984) Ansedel Ansedel Ansedel

Lindström, Per August (1900-1975) Ansedel

Ljungblad, Frans Yngve (1925-1995) Ansedel Ansedel

Lundberg, Anders David (1917-2003) Ansedel Ansedel

Lundberg, Bo (Bosse*) Gustaf Rutger (1939-2012) Ansedel Ansedel

Lundberg, Jonas Gunnar (1913-1998) Ansedel Ansedel

Mångberg, Jonas Edvard (1893-1971) Ansedel

Nilsson, Olof Petter (OPe*) (1882-1960) Ansedel Ansedel Ansedel

NN, Elsa Elvira (1909-1987) Ansedel

Nordgren, Henry Lennart (1915-1992) Ansedel Ansedel

Nordgren, Johan Helge (1906-1993) Ansedel Ansedel Ansedel

Nordgren, Ruth Elin Ingegerd Elin Ingegerd (1907-) Ansedel

Nordström, Jonas Lutter (1874-1941) Ansedel

Nordström, Nils Gottner (1920-1996) Ansedel Ansedel

Olofsson, Olof Bernhard (1896-1979) Ansedel Ansedel Ansedel

Persson, John Ferdinand (1904-1979) Ansedel

Persson, Kjell Arne Ingemar Ingemar (1934-2014) Ansedel Ansedel

Sandström, Karl Einar (1904-1978) Ansedel

Sjöström, Gunnar Ludvig Ludvig (1920-1997) Ansedel Ansedel

Steimert, Anders Kied Ola (1955-) Ansedel

Steimert, Ulf Peder (1958-) Ansedel

Sundström, Johanna Elina (1864-1945) Ansedel Ansedel Ansedel

Sundström, Karl Lennart (1943-) Ansedel Ansedel

Sundström, Karl Seth (1901-1985) Ansedel Ansedel Ansedel

Sundström, Seth Erik (1953-) Ansedel Ansedel

Sundström, Seth Gunnar (1941-) Ansedel Ansedel

Tjärnberg / Vikström, Sanny Maria Maria (1898-1982) Ansedel

Vesterlund, Karl Birger (1910-1976) Ansedel Ansedel Ansedel

Vikner, Dagmar Elvira Viola Elvira Viola (1916-1974) Ansedel

vikström, Oskar (1892-1983) Ansedel Ansedel Ansedel

Wikström, Jenny Sofia (1900-1986) Ansedel Ansedel Ansedel

Wikström, Nanna Gudrun Birgitta (1907-2003) Ansedel

Wikström, Sanna Katarina (1893-1974) Ansedel Ansedel Ansedel

Åberg, Jenny Kristina Kristina (1899-1984) Ansedel Ansedel Ansedel

Åström, Gerda Margareta (1904-1989) Ansedel

Tegs församling (AC)

Andersson, Svea Olivia Olivia (1903-1960) Ansedel

Brännström, Olof Ossian (1904-1965) Ansedel

Eriksson, Sigrid Lovisa Lovisa (1901-1966) Ansedel Ansedel Ansedel

Fällman, Ida Maria (1891-1968) Ansedel Ansedel Ansedel

Gabrielsdotter, Maria Karolina (1887-1975) Ansedel Ansedel

Granberg, Hilda Olivia (1895-1963) Ansedel

Grönlund, Johan Adrian (1890-1965) Ansedel Ansedel Ansedel

Holmström, Stig Runar Runar (1944-1970) Ansedel Ansedel

Jonsson, Jonas Tycko (1881-1964) Ansedel Ansedel Ansedel

Karlsson, Jonas Konrad (1896-1982) Ansedel Ansedel Ansedel

Norberg, Arne Johan Einar Einar (1967-)

Norberg, Nikolaus (Nils*) (1898-1959) Ansedel

Nordström, Maj-Britt Gudrun (1928-1978) Ansedel Ansedel

Rönnlund, Per Markus (1976-)

Sundström, Karl Seth (1901-1985) Ansedel Ansedel Ansedel

Ögren, Ruth Maria Maria (1931-2010) Ansedel Ansedel

Tegslund, Vindelns församling (AC)

Johansdotter, Sigrid Margareta (1877-1956) Ansedel Ansedel

Johansson Vahlberg, Hjalmar Eugén (1895-1941) Ansedel

Sandgren, Signe Amanda (1905-1977) Ansedel Ansedel Ansedel

Tegsnäset, Vindelns församling (AC)

Eriksson, Karin Rutvig (1924-) Ansedel

Johansdotter, Sanna Elisabeth (1884-1915) Ansedel Ansedel Ansedel

Johansdotter, Selma Sofia (1882-1940) Ansedel Ansedel Ansedel

Jonsson, Jonas Ludvig (1879-1967) Ansedel

Ludvigsson, Anna-Lisa (1916-2009) Ansedel Ansedel Ansedel

Ludvigsson, David Eugén (1912-2007) Ansedel Ansedel

Ludvigsson, Erik Roger Eugen Roger Eugen (1950-) Ansedel

Ludvigsson, Israel (1911-1911) Ansedel Ansedel

Ludvigsson, Ivar Ludvig Fredrik (1918-2002) Ansedel Ansedel

Ludvigsson, Rickard (1907-1915) Ansedel Ansedel

Pilgren, Margareta (1924-2015) Ansedel

Teiriniemi, Hietaniemi församling (BD)

Henriksson Eriksson, Axel Vilhelm (1909-1985)

Tewkesbury, Glouchestershire, Mid West, Storbrittanien [GB]

Marshall, Elizabeth (1600?-1635)

Phelps, Cornelius (1626-) Ansedel

Phelps, James (1520?-1588) Ansedel Ansedel Ansedel

Phelps, Joseph (1629-) Ansedel

Phelps, Mary (1627-) Ansedel

Phelps, Nathaniel (1627-1702) Ansedel Ansedel

Phelps, Richard (1497-1579) Ansedel

Phelps, Richard (1619?-) Ansedel

Phelps, Samuel (1625-1669) Ansedel

Phelps, Sarah (1623-) Ansedel

Phelps, William ((...)-1672) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

Phelps, William (1560-1611) Ansedel Ansedel Ansedel

Phelps, William (1620-) Ansedel

Thingham, Dorothy (1563?-(..1605)) Ansedel

Tomes, Mary (1512-(1528..1557)) Ansedel


 

46 - An Ar - Ar As - Av Ax - Ba Be - Be Bi - Bj Bl - Bo Br - Br Bu - Bu By - By Bä - Bä Bå - Co Da - Da De - Dj Do - Ed Ek - Er Es - Es Ev - Fl Fo - Fr Fu - Fä Få - Ge Gi - Gi Gl - Gr Gu - Gu Gy - Gö Ha - Ha He - He Hi - Ho Hu - Hy Hä - Hä Hå - Hö Id - In Io - Jo Ju - Ju Jä - Jö Ka - Ka Ke - Kl Kn - Ko Kr - Kr Ku - Kv Ky - Kå Kö - La Le - Li Lj - Lj Lo - Lu Ly - Ly Lä - Lå Lö - Lö Ma - Ma Me - Me Mi - Mj Mo - Må Mö - Ne Ni - No Ny - Ny Nä - Nä Ob - Ol On - Pe Ph - Pj Pl - Ra Re - Ri Ro - Ro Ru - Rå Rö - Rö Sa - Sa Sc - Se Si - Si Sj - Sj Sk - Sk Sl - So Sp - St Su - Su Sv - Sv Sy - Sä Så - Sö Sø - Ta Te - Te ti - Tj To - Tr Tu - Tä Tå - Um Un - US Ut - Va Ve - Ve Vi - Vi Vo - Vä Vå - Yg Yt - Yt Yu - Äl Än - Åk Ål - Åm Ån - Ån År - Ås Öb - Ön Ör - Ör Ös - Ös Öv - Öv Öx - Öx

Föregående

Efternamnsregister

Framställd 2018-03-28 med hjälp av Disgen version 2016.
Copyright © 1998-2019 Bernt Sjöström

Personregister

Startsidan